Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 208003


Opintojakson nimi: Venäjän kielen jatkokurssi I


Opintojakson alkamisajankohta: 08.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 15.12.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

8.9.–15.12.2021 keskiviikkoisin klo 16.45–20.00

Opetuspaikka

Kurssi toteutetaan osittain verkko-opetuksena: kurssille voi osallistua joko lähiopetuksessa paikan päällä tai samanaikaisesti Zoom-järjestelmän kautta verkossa. Opetuksessa käytetään lisäksi Moodle-oppimisympäristöä. Voit osallistua kurssille mistä tahansa, vaikka Suomen ulkopuolelta. Tarvitset verkko-osallistumiseen hyvän internetyhteyden sekä mikrofonin. Kamera ei ole välttämätön. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia.

Lähiopetuksen paikka Tampereella ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse. 

Opetus voidaan siirtää järjestettäväksi kokonaan verkon välityksellä, mikäli se on koronavirusepidemian vuoksi tarpeellista.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen alkeiskurssit I ja II (5 + 5 op) tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (esim. 3-4 lukiokurssia). Kielitaito tasolla A1-A2.

Tavoitteet

Taitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Venäjän kielen jatkokurssi I:n suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Kurssiin kuuluu

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 5  opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia  (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. Arviointi asteikolla  0-5.

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo & Irina Malmberg, Kafe Piter 2, Venäjää taitotasolle A2 (kappaleet 1 - 8)
ISBN 978-951-1-35469-7

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 15.12.2021
Uusintakokeiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen jatkokurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä 3.

Jatkokurssi I:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi II:lla, joka alkaa tammikuussa 2022.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 08.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin