Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 207001


Opintojakson nimi: Saksan kielen alkeiskurssi I


Opintojakson alkamisajankohta: 14.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 14.12.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi 14.9.–14.12.2021 tiistaisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 19.10.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-alustaa. Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin (kamera ei ole välttämätön).

Opettaja

Alexandra Matschke

Kohderyhmä

Alkeiskurssi I on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet saksaa tai ovat opiskelleet sitä korkeintaan 2 vuotta peruskoulussa.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Saksan kielen alkeiskurssi I:n suoritettuaan opiskelija

Sisältö

- tervehtiminen, esittäytyminen, esitteleminen
- itsestä, perheestä ja lähiympäristöstä kertominen
- opiskelusta ja työstä kertominen (pääasioita)
- informaation hakeminen
- kohteliaisuusfraasit
- kieliopin perusrakenteita
- kellonaika
- maantuntemusta
- saksan kielen ääntämistä

Työskentelytavat

Kurssiin kuuluu

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielenä on pääosin suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 30 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja pienimuotoisen välikokeen sekä loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 1, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-792-674-4), kappaleet 1-5/6
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelija voi halutessaan hankkia käyttöönsä myös Hallo! 1 -kirjan äänitteen (ks. https://digi.finnlectura.fi/product_series).

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia (sanasto, rakenteet, kulttuuritietous ja kulttuuristen väliset erot).

Kuulustelut

Välikoe kurssin aikana (ajankohta ilmoitetaan kurssin alussa)
Loppukokeen ja uusintojen ajankohdat ilmoitetaan kurssilla. 

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Saksan kielen alkeet 1 - N-KV598G (3 op).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen alkeiskurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssia Saksa 1.

Alkeiskurssi I:n jälkeen voit jatkaa opiskelua Saksan kielen alkeiskurssi II:lla, joka alkaa tammikuussa 2022.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 08.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 13.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin