Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 209103


Opintojakson nimi: Japanin kielen alkeiskurssi I


Opintojakson alkamisajankohta: 08.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 08.12.2021


Paikka:

Tampere


Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

8.9.–8.12.2021 keskiviikkoisin klo 16.20–18.40

Ei opetusta 20.10.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Jos lähiopetusta ei syksyllä voida järjestää, pyrimme tarjoamaan  mahdollisimman monen opintojakson/kurssin verkko-opetuksena.

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Kohderyhmä

Japanin kielen alkeiskurssi I on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet japania.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan japanin kielen ääntämistä sekä sanastoa ja sanontoja, jotka liittyvät arkipäivän elämään (esim. lukusanat, kellonajat, ajanilmaukset, tervehdykset, ostokset, ravintolassa, päivän toimet). Harjoitellaan myös peruskielioppia ja yksinkertaisia lauserakenteita: mm. substantiivi-lause sekä verbejä masu-muodossa ja sanakirjamuodossa. Opitaan hiragana-tavumerkit. Tutustutaan myös japanilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 3 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 81 tuntia (sis. lähiopetus ja itsenäinen työskentely). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kotitehtävät, aine sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin lähiopetustunneista.

Oppimateriaali

Genki I, 3. painos. ISBN: 978-4-7890-1730-5

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kurssilla on käytössä sähköinen oppimisympäristö Moodle. Saat Moodlen kautta (ja sähköpostitse) ennen kurssin alkamista tietoa siitä, mistä Genki I -kirja kannattaa ostaa.

Kuulustelut

Loppukuulustelu viimeisellä tunnilla.
Uusintakuulustelu tammikuussa 2022.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Keväällä voit jatkaa opiskelua Japanin kielen alkeiskurssilla II. Kurssi alkaa tammikuussa.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 21.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 09.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin