Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 209110


Opintojakson nimi: Japanin kielen alkeiskurssi III (ryhmä 2)


Opintojakson alkamisajankohta: 08.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 15.12.2021


Paikka:

Tampere


Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

8.9.–15.12.2021 keskiviikkoisin klo 17.30–19.50

Ei opetusta 20.10. ja 8.12.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Jos lähiopetusta ei syksyllä voida järjestää, kurssi voidaan siirtää verkko-opetukseksi.

Opettaja

Naoko Miyamoto-Maunu

Kohderyhmä

Japanin  kielen alkeiskurssi III on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet  japanin kielen alkeiskurssit I ja II (noin 75–80 tuntia lähiopetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiragana- ja katakana-kirjaimet sekä noin 15 kanji-merkkiä, Genki I kappaleeseen 6 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A1–A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan japanin kielen sanastoa ja sanontoja, jotka liittyvät  arkipäivän elämään (esim. perheenjäsenet ja ruumiinosat). Harjoitellaan myös peruskielioppia ja yksinkertaisia lauserakenteita, mm. wa-ga-rakenne ja perusmuoto. 

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 3 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 81 tuntia (lähiopetus ja itsenäinen työskentely yhteensä).

Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät ja loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1-5. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin lähiopetustunneista.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki I, 3. painos. ISBN: 978-4-7890-1730-5
Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla.

Uusintakuulustelu tammikuussa 2022.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit jatkaa opiskelua tammikuussa alkavalla Japanin kielen jatkokurssilla I.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin