Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 209115


Opintojakson nimi: Japanin kielen jatkokurssi II (ryhmä 2)


Opintojakson alkamisajankohta: 07.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 07.12.2021


Paikka:

Tampere


Tarjolla myös ryhmä 1 (opetusta maanantaisin)!


Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

7.9.–7.12.2021 tiistaisin klo 16.20–18.40

Ei opetusta 19.10.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Jos lähiopetusta ei voida syksyllä järjestää, pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monen opintojakson/kurssin verkko-opetuksena.

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Kohderyhmä

Japanin kielen jatkokurssi II on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet  japanin kielen alkeiskurssit I–III sekä jatkokurssin I (noin 155–160  tuntia lähiopetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiraganat ja katakanat sekä noin 145 kanji-merkkiä, Genki I kappaleeseen 12 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

Kurssilla  opiskellaan lisää kielioppia, esim. potentiaali, verbien oo-muoto,  substantiivin määritteenä toimiva lause ja ageru/kureru/morau-ilmaisuja  (antamiseen ja saamiseen liittyviä ilmaisuja). Laajennetaan myös  ilmaisuja ja sanastoa (mm. harrastukset).

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä  työskentelyä. 3 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 81 tuntia (sis. opetus ja itsenäinen työskentely). Kurssin  suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen  osallistuminen lähiopetukseen, kotitehtävät sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1-5. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin lähiopetustunneista.

Oppimateriaali

Genki II, 3. painos. ISBN: 978-4789017329

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kurssilla  on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö. Saat Moodlen  kautta (ja  sähköpostitse) ennen kurssin alkua tietoa siitä, mistä Genki  II -kirja  kannattaa ostaa.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla
Uusintakuulustelu tammikuussa 2022.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen  piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten  opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua  Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja  korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen  piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Keväällä voit jatkaa opiskelua Japanin kielen jatkokurssilla III. Kurssi alkaa tammikuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 21.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin