Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opintojakson koodi: otm-782fbe30-d408-4f42-84d1-b65eccf6f5d0


Opintojakson nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 2, Taulukkomuotoisen tiedon käsittely ja tiedon visualisointi: Starttiluento, suoritus verkossa, 21.3.-23.4.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 21.03.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 23.04.2022


Tavoitteet:

Harjoitteet suoritettuaan, opiskelija ymmärtää taulukkomuotoisen datan käsittelyn periaatteet, ja osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa käytännön ongelmien ratkaisuun. Lisäksi hän osaa tuottaa taulukkomuotoisen datan pohjalta yleisimpiä visualisointeja.


Sisältö:

Taulukkolaskentaohjelmistojen perusperiaatteet, tietojen visuaalinen muotoilu, tietojen tuonti taulukkolaskentaohjelmaan, kaavat ja niissä käytettävät viittaukset ja funktiot, Pivot-taulukot sekä tietojen graafiset havainnollistukset.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 31.01.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 14.02.2022On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin