Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opintojakson koodi: otm-8b4b0d74-89c7-40d9-9d33-ab97369a5c87


Opintojakson nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 1: Yliopiston tietotekninen ympäristö, Luento-opetus, 7.3.-2.4.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 07.03.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 02.04.2022


Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan, opiskelija kykenee hankkimaan oman alansa opinnoissa tarvitsemansa yleiset tietotekniset taidot, osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisen ympäristön tarjoamia työkaluja ja hänellä on ja valmiudet ylläpitää omia taitojaan jatkuvasti kehittyvässä tietoteknisessä toimintakentässä.


Sisältö:

Yliopiston tietotekninen ympäristö, tietoturva ja tietosuoja yliopistolla, käyttöjärjestelmistä yleisesti, tiedostojen hallinta, tietojen pakkaaminen, Moodleen tutustuminen, Office 365, Teams ja sen ryhmätyötä tukevat työkalut.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 31.01.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2022On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin