Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opintojakson koodi: otm-b3b50e67-fd49-4268-90c0-9b5e47985559


Opintojakson nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 3, Tekstimuotoisen tiedon ja kuvien käsittely ja julkaisu: Starttiluento, suoritus verkossa, 25.10.-27.11.2021


Opintojakson alkamisajankohta: 25.10.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 27.11.2021


Tavoitteet:

Harjoitteet suoritettuaan, opiskelija ymmärtää tekstimuotoisen datan käsittelyn periaatteet, ja osaa hyödyntää Word-tekstinkäsittelyohjelman mahdollisuuksia monipuolisesti. Lisäksi hän osaa tehdä perustason vektori- ja bittikarttagraafista kuvankäsittelyä, tehdä esityksiä ja julkaista niitä erilaisten alustojen avulla.


Sisältö:

Tekstimuotoisen tiedon tallentaminen, tekstinkäsittelyn yleiset periaatteet, tekstin muotoilu MS Wordiä käyttäen, kappaletyyleihin perustuva muotoilu, automaattisesti luodut lukujen ja sivujen numeroinnit, sarkainten käyttö sekä osien ylä- ja alatunnisteiden hallinta. Toisena osana teemassa käsitellään vektori- ja bittikarttagraafista kuvankäsittelyä esitysgrafiikkaohjelmistojen käyttöä ja sisältöjen julkaisua internetissä Swayn, Dropboxin, Bloggerin ja Google Driven kaltaisten työkalujen kautta.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 25.10.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin