Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Administrative Studies

Opintojakson koodi: otm-90914267-bf20-4c28-8536-5b30e3ade041


Opintojakson nimi: Julkisen talousjohtamisen perusteet, Itsenäinen suoritustapa, 10.1.-1.6.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 10.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2022


Tavoitteet:

Opintojakson
suoritettuun opiskelija ymmärtää julkisen sektorin talouden toimintalogiikan
sekä eroavaisuudet yritysten ansaintatalouteen verrattuna. Opiskelija tuntee
julkisen talousjohtamisen keskeiset käsitteet ja ymmärtää niitä teoreettisia
lähtökohtia, joilla perustellaan julkisen sektorin tehtäviä. Opiskelija
ymmärtää, miksi julkista taloutta koskevan informaation tuottamiseen ja
käyttämiseen liittyy ongelmia. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan käsitteitä ja
teoreettisia lähtökohtia niin kunnan, valtion kuin Euroopan unioninkin talouden
konteksteissa.


Sisältö:


Suoritustapa 1 (hallintotieteiden tutkinto-opiskelijat): luento-opetus, itsenäinen työskentely (I periodi)

Suoritustapa 2 (muut): verkko-opetus, itsenäinen työskentely (III periodi)


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 03.01.2022On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin