Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Business Studies

Opintojakson koodi: otm-729d7fb9-f5a7-4064-904a-5876784b169c


Opintojakson nimi: Markkinoinnin perusteet, Verkko-opetus, 10.1.-1.6.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 10.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2022


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa markkinoinnin strategisen ja operatiivisen roolin erilaisissa organisaatioissa. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin keskeisten osa-alueiden ominaispiirteet ja peruskäsitteiden sisällöt. Opiskelijalla on kyky arvioida markkinoinnin keskeistä roolia erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa sekä laaja-alaisesti yhteiskunnassa.


Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään markkinoinnin keskeisiin osa-alueisiin (mm. markkinoinnin johtaminen, kuluttajakäyttäytyminen, digitaalinen markkinointi) ja käsitteisiin kuten markkinoinnin kilpailukeinot, brändi ja asiakkaan kokema arvo.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 03.01.2022On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin