Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Business Studies

Opintojakson koodi: otm-7cbe5916-e716-424d-82c5-2dca3da40344


Opintojakson nimi: Johdatus oikeusjärjestykseen, Verkko-opetus, 25.10.2021-1.6.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 25.10.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2022


Tavoitteet:

Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn merkityksen yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä ja julkisen vallan käyttöä sekä yritysten ja yksilöiden toimintaa ohjaavana ilmiönä. Opiskelija tuntee keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet sekä eri oikeudenalat ja niiden väliset suhteet. Opiskelija tuntee keskeiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat. Opiskelija tuntee julkisoikeuden, vero-oikeuden ja yritysjuridiikan pääpiirteet ja näiden oikeudenalojen keskeiset käsitteet. Opiskelijalla on valmiudet opintojen jatkamiseen kaikilla johtamisen ja talouden tiedekunnan oikeudellisten oppiaineiden perusteet -kursseilla.


Sisältö:


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.09.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 18.10.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin