Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Politics Studies

Opintojakson koodi: otm-99b0a897-fe0d-4828-b3f1-0aa0bad49cdf


Opintojakson nimi: Kansainvälisen politiikan johdantokurssi, Luento-opetus, 20.9.-28.10.2021


Opintojakson alkamisajankohta: 20.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 28.10.2021


Tavoitteet:

Opiskelija tuntee ja ymmärtää kansainvälisen politiikan peruskäsitteet ja tärkeimmät ajankohtaiskeskustelut. Hän muodostaa yleiskuvan tieteenalan teorioista, sen merkittävimmistä osa-alueista, historiallisesta kehityksestä ja suhteesta muihin tieteenaloihin. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan kansainvälisen politiikan tutkimukselle ominaisia kysymyksenasetteluita, teemoja ja ongelmia.


Sisältö:

Kansainvälisen politiikan tutkimuksen institutionaalinen ja sisällöllinen kehitys; oppialan keskeiset käsitteet; teoriat ja osa-alueet; kansainvälinen järjestelmä; ulkopolitiikka ja diplomatia; rauhan- ja konfliktintutkimus; kansainvälinen poliittinen talous; yhteiskuntatieteellinen ajattelu.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 13.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin