Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Politics Studies

Opintojakson koodi: otm-d37cab47-d476-4d83-b9a7-338eec987814


Opintojakson nimi: Johdatus Euroopan unioniin, Luento-opetus, 28.10.-2.12.2021


Opintojakson alkamisajankohta: 28.10.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 02.12.2021


Tavoitteet:

Opiskelija omaa monipuoliset perustiedot Euroopan integraatiosta ja Euroopan unionin päätöksenteosta. Opiskelija ymmärtää integraatiota selittäviä teorioita ja tunnistaa yhdentymisen keskeiset tapahtumat ja kehitysvaiheet toisesta maailmansodasta nykypäivään. Opiskelija osaa arvioida eri jäsenmaiden ja EU:n instituutioiden roolia integraatiossa ja unionin päätöksenteossa sekä unionin demokraattisuutta. Opiskelija kykenee keskustelemaan EU:n ajankohtaisista ja tulevaisuuden haasteista sekä osaa soveltaa tietouttaan unionin toiminnan arvioimiseen.


Sisältö:

Euroopan integraation kehitys; integraatioteoriat; EU:n poliittinen järjestelmä; unionin instituutioiden ja jäsenmaiden rooli EU:n päätöksenteossa; euro ja taloudellinen integraatio; demokratiavaje.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.09.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin