Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Education Studies

Opintojakson koodi: otm-b34bfba9-52e2-4266-9a44-15516b8ead81


Opintojakson nimi: Kehitys ja oppiminen elämänkulussa, Itsenäinen projekti, itsenäinen työskentely kaikille opiskelijoille, 10.1.-1.8.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 10.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2022


Tavoitteet:

Opiskelija

- tuntee ihmisen kasvun, oppimisen, identiteetin kehittymisen ja elämänkulun perusteoriat ja – käsitteet

- ymmärtää kehitykseen, kasvuun, oppimiseen ja muutokseen liittyvän teoriatiedon merkityksen kasvatuksessa ja asiantuntijuuden kehittymisessä.Sisältö:

Opintojaksolla tarkastellaan ihmisen kasvua, oppimista ja muutosta elämän eri vaiheissa sekä yksilöllisistä että yhteisöllisistä näkökulmista. Oppimista tarkastellaan erityisesti muodollisen koulutuksen ulkopuolella yhteiskunnan ja työelämän muuttuvissa organisaatioissa ja yhteisöissä. Opintojaksolla tarkastellaan asiantuntijuuden ja identiteetin rakentumista elämänkulussa.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatuspsykologia


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2022On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin