Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: MET Studies

Opintojakson koodi: otm-0ef6a22e-d774-46ef-beff-0586041d6e56


Opintojakson nimi: Bioteknologia nyt ja tulevaisuudessa, Luento-opetus, 7.3.-30.4.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 07.03.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 30.04.2022


Tavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija

 - Tunnistaa bioteknologian itsenäisenä tieteenalana, tunnistaa sen osa-alueita ja ymmärtää se suhteen muihin lähitieteisiin

 - Osaa selittää mitä bioteknologia on ollut, mitä se on nyt ja mitä se voisi olla tulevaisuudessa

- Tuntee bioteknologian keskeisiä käsitteitä ja soveltamisalueita

 - Tuntee esimerkkejä modernin bioteknologian tärkeimmistä menetelmistä

 - Osaa kuvailla miten ja miksi bioteknologian avulla yritetään parantaa maailmaa

- Tietää joitakin esimerkkejä siitä, mihin bioteknologian opiskelijat voivat työllistyä valmistumisen jälkeen

 - Ymmärtää bioteknologian alan merkityksen yhteiskunnallisessa kontekstissa ja pystyy osallistumaan oman alansa yhteiskunnalliseen keskusteluun

- Ymmärtää bioteknologian tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tärkeyden globaalien ja koko ihmiskuntaa koskevien ongelmien ratkaisemisessa kestävällä tavalla


Sisältö:

Bioteknologian tieteenalaan perehdyttävä kurssi, joka koostuu luennoista, pientehtävistä, essee-tehtävästä, esseiden vertaisarvioinnista ja ryhmäkeskusteluista. Kurssilla perehdytään muun muassa, kuinka bioteknologia on kehittynyt omana tieteenalanaan, kuinka se linkittyy yhteiskuntaan, ja kuinka kestävää kehitystä voidaan edesauttaa bioteknologian keinoin. Kurssilla käydään läpi bioteknologian keskeisimmät käsitteet ja soveltamisalueet. Kurssilla tutustutaan tutkimuksen suunnittelun vaiheisiin.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 31.01.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 18.02.2022On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin