Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: MET Studies

Opintojakson koodi: otm-66270e84-09f9-4312-b590-e49d0ccf8b56


Opintojakson nimi: Anatomian ja fysiologian perusteet, bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka, Akvaariotentti, 6.12.2021-1.1.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 06.12.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 01.01.2022


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee terveysalan ammattilaisten käyttämän, anatomian ja fysiologian aloihin liittyvän suomenkielisen perussanaston,

- tunnistaa ihmiskehon eri kudostyypit ja kunkin erityisominaisuudet,

- osaa ihmisen elinjärjestelmiin liittyvän toiminnallisen makroanatomian,

- osaa ihmisen elinjärjestelmien keskeiset fysiologiset toiminnot ja toimintamekanismit,

- osaa elintoimintojen säätelymekanismien periaatteet ja elintoimintojen säätelyn,

- osaa muodostaa kokonaiskuvan elimistön järjestelmien yhteistoiminnasta,

- ymmärtää,
miten fysiologisten toimintojen taustalla ovat kemian
ja fysiikan lait.


Sisältö:

Ihmiskehon rakenne ja toiminta:

- Ihmiselimistö: solubiologian ja kudosten perusteita

- Iho

- Luusto ja nivelet

- Lihakset

- Sydän ja verenkiertojärjestelmä

- Hengitys

- Ruoansulatus

- Virtsaneritys

- Hormonieritys

- Hermoston rakenne ja toiminta

- Aistit

- Veri ja verisolut

- Elimistön nestetilat

- Elimistön puolustusjärjestelmät

Lisääntyminen ja
ihmisen elinkaari


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 01.12.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin