Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Social Sciences

Opintojakson koodi: otm-21280c21-faa7-4152-a380-ba08eb1b39df


Opintojakson nimi: Kestävän kehityksen johdantojakso, Verkko-opetus, 25.10.-13.12.2021


Opintojakson alkamisajankohta: 25.10.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 13.12.2021


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön yhteydet sekä tunnistaa niihin liittyviä paikallisia ja globaaleja kysymyksiä. Hän tuntee kestävän kehityksen kansallista ja kansainvälistä tieteellistä ja poliittista keskustelua, eettisiä piirteitä sekä keskeisiä ristiriitoja. Hän osaa tarkastella yhteiskuntaa kestävän kehityksen näkökulmasta, ja omaa valmiudet soveltaa ajattelua omalla oppialallaan.


Sisältö:

Kurssi on johdatus kestävään kehitykseen eri näkökulmista. Käsiteltävinä aiheina ovat muun muassa kestävän kehityksen idea, ilmastonmuutos, kiertotalous, sosiaalinen kestävyys, kestävä yhdyskunta, luonnon monimuotiuuden ratkaisut, ruoka, kestävä liiketoiminta. Jokaisella kerralla on kaksi luennoitsijaa (tutkija ja käytännön toimija). Kurssilla rakennetaan monitieteistä vuoropuhelua opiskelijoiden kesken. Lisäksi kurssilla esitellään Kestävän kehityksen opintokokonaisuudessa opiskeltavat teemat (1 luentokerta, 1 teema)


KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA:

(1) globaalit tavoitteet

(2) ilmastonmuutos

(3) talous

(4) hyvinvointi

KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARKI:

(5) kaupunki

(6) liikkuminen

(7) ruoka

(8) asuminen

(9) luonto

YHTEISKUNNAN UUDISTAMINEN:

(10) innovaatiot

(11) demokratia

(12) reilu murros


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.09.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin