Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 2E00EW12-3003


Opintojakson nimi: Media-alan toimintaympäristöt


Opintojakson alkamisajankohta: 16.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 04.10.2021


Opetusajat: 16.09.2019 09.00 - 12.00 23.09.2019 12.30 - 16.00 04.10.2019 09.00 - 16.00


Laajuus opintopisteinä: 2 op


Paikka:

Mediapolis


Tavoitteet:

Opiskelija osaa hahmottaa kotimaisen ja kansainvälisen mediakentän laajuuden sekä monimuotoisuuden. Hän tunnistaa keskeiset kotimaiset median toimijat sekä ymmärtää alan liiketoiminnan lähtökohdat. Hän osaa jäsentää oman ammattisuuntauksensa työtehtäviä osana media-alan toimintaympäristöä ja työskentelymuotoja.


Sisältö:

Media-alan taloudelliset ja toiminnalliset perusteet. Media-alan liiketoiminta Suomessa. Työelämäpäivä.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 17.08.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 05.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin