Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 109406


Opintojakson nimi: Korean jatkokurssi 2


Opintojakson alkamisajankohta: 26.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 04.05.2022


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

2

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

26.1– 4.5.2022 keskiviikkoisin klo 16.30–18.00

Ei opetusta 2.3.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Mikäli lähiopetusta ei voida järjestää, pyrimme tarjomaan mahdollisimman monen opintojakson/kurssin verkko-opetuksena.

Edeltävät opinnot

Korean jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso A1.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

Sisältö

Kurssin aiheita ovat mm. elektroniikka, opiskelu ja harrastukset. Kurssilla opitaan noin 150 uutta sanaa (edeltävien kurssien n. 450 sanan lisäksi). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon sisältyy 28 tuntia opetusta ja vähintään 26 tuntia itsenäistä työskentelyä. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista ja suorittaa sovitut tehtävät määräajassa.

Arviointi perustuu kurssin kotitehtäviin, jotka opettaja arvioi. Kaikki tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Kurssilla käytetään myös itsearviointia.

Opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 125 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 105 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 20 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun  10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 12.12.2021 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen 

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 12.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 12.12.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin