Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 205005


Opintojakson nimi: Ranskan kielen alkeiskurssi I


Opintojakson alkamisajankohta: 17.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 09.05.2022


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi 17.1.–9.5.2022 maanantaisin klo 16.30–19.45.

Ei opetusta 28.2. ja 18.4.

Opetuksessa käytetään Moodle- ja  Zoom-alustoja. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Saat tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Ranskan kielen alkeiskurssi I on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet ranskaa. 

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssilla opiskellaan ja harjoitellaan yleisimpien asiointitilanteiden kieltä ja kielen perusrakenteita sekä tutustutaan tapakulttuuriin.

Kurssin käytyään opiskelija:

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja luentomonisteiden avulla sekä tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia. Lisäksi harjoitellaan suullista ilmaisua ja keskustelua sekä tehdään harjoituksia ääntämisen, puhevalmiuden ja kuullun ymmärtämisen parantamiseksi. Opintojaksolla tutustutaan myös kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 60 tuntia opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallisten tehtävien tekeminen.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 1, kpl 0–5 (ISBN: 978-951-1-30671-9)
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Ranskan kielen alkeet - 3H00EM69 (5 op).

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 12.12.2021 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Ranskan kielen alkeiskurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Ranska I.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 12.12.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin