Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: NN00FU48-3001


Opintojakson nimi: Opiskelutaidot (non-stop) verkkokurssi


Opintojakson alkamisajankohta: 01.12.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 15.05.2022


Laajuus opintopisteinä: 2


Paikka:

Verkkokurssi. Opintojakson Moodle-ympäristössä


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija\\r\\n• Tuntee ammattikorkeakouluopiskelun yleisiä edellytyksiä opiskelutaidoille\\r\\n• tunnistaa omaa tapaansa oppia ja opiskella sekä kehittää opiskelutaitojaan\\r\\n• osaa arvioida oman ajan käytön hallinnan ja itsensä johtamisen taitojaan\\r\\n• ymmärtää opiskeluhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja\\r\\n• osaa asettaa tavoitteita tasapainoisen opiskeluelämän rakentamiseen.


Sisältö:

Kurssi koostuu kahdesta osiosta, jotka ovat:\\r\\n1) Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja opiskelutaidot\\r\\n2) Itsensä johtaminen ja tasapainoinen opiskeluelämä\\r\\nTällä opintojaksolla käsiteltävät teemat ja tehtävät auttavat sinua hahmottamaan, millainen olet oppijana ja miten voit organisoida opintojasi oma jaksamisesi ja elämäntilanteesi huomioon ottaen.


Suoritustapa:

Opiskelijan työ 2 x 27h = 56h\\r\\nMoodle-oppimisympäristössä olevaan aineistoon perehtyminen ja itsenäiset tehtävät. \\r\\nOpintojakson aikana opiskelija voi edetä tehtävissä oman aikataulunsa mukaisesti 1.12.2021 - 15.5.2022 välisenä aikana.


Arviointi:

Opiskelija saa arvioinnin opintojaksosta 3 viikon sisällä siitä, kun kaikki tehtävät on palautettu.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 19.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 01.04.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin