Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 8T00FU74-3001


Opintojakson nimi: Minustako restonomi? (non-stop) verkkokurssi


Opintojakson alkamisajankohta: 01.12.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 14.05.2022


Opetusajat: Itsenäinen verkkokurssi


Laajuus opintopisteinä: 2


Paikka:

Opintojakso on itsenäisesti tehtävä verkkokurssi Moodle oppimisalustalla.


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on tutustunut restonomien toimenkuviin, työtehtäviin ja ammattinimikkeisiin
- on perehtynyt restonomiopintojen opiskelutapoihin, opintosisältöihin ja oppimisympäristöön
- tunnistaa oman tapansa oppia ja opiskella sekä kehittää taitojaan
- osaa pohtia omia vahvuuksiaan ja arvojaan


Sisältö:

- restonomiopintojen sisällöt ja opiskelumetodit
- uramahdollisuudet
- omien opiskelutaitojan arviointi


Suoritustapa:

Opintojakso on itsenäisesti tehtävä verkkokurssi Moodle oppimisalustalla. Opintojakson aikana opiskelija voi edetä tehtävissä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson aloituksesta opiskelijoilla on yhteensä noin 60 päivää aikaa suorittaa opintojakso. .


Arviointi:

Opiskelija saa arvioinnin opintojaksosta 3 viikon sisällä siitä, kun kaikki tehtävät on palautettu.


Oppimateriaali:

Kaikki opetusmaateriaali löytyy Moodlesta.
mm.
- videoita alumnien urapoluista
- videoita ja muuta materiaalia opiskelusta, oppimisympäristöistä ja opiskelutavoista
- podcast kurkistuskurssilaisten kokemuksista restonomiopinnoista


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 19.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 01.04.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin