Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opintojakson koodi: otm-0c92b802-10f7-493a-909b-1c6be7b6f2a0


Opintojakson nimi: Tietokantojen perusteet, Keskustan toteutus (FI) 1. uusintatentti, 30.11.-1.12.2021


Opintojakson alkamisajankohta: 30.11.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 01.12.2021


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


Sisältö:

Käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä sekä tietokannan mallintaminen ja suunnittelu. Lisäksi käsitellään lyhyesti tietokantojen kehityshistoriaa ja -trendejä sekä tietokannanhallintajärjestelmän toiminta-ajatusta yleisellä tasolla.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 08.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 23.11.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin