Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Äidinkieli ja kirjallisuus


Kurssin koodi: K17-ÄI2


Kurssin nimi ja laajuus: Kieli, kulttuuri ja identiteetti


Kurssin opettaja: Riikka Vihonen


Opettajan sähköposti: riikka.vihonen@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 21.02.2017

Kurssin päättymisajankohta: 16.04.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 09.11.2016

Ilmoittautuminen päättyy: 17.02.2017


Osallistujat: 0/15


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena on
- ymmärtää kielen, kulttuurin ja maailman välisiä yhteyksiä sekä vaikutuksia identieettiimme
- oppia havainnoimaan kielen olemusta ja rakennetta
- syventää kirjoitustaitoa


Sisältö:

Kielitietous (mm. kielen tehtävät, kielisukulaisuus), kielen rakenteet (mm. sanaluokat, lause ja virke), kielenhuolto (erit. yleiskieli, tyyli, välimerkit, verbien ja pronominien käyttö), kirjoittamisprosessi, informatiivinen puhuminen, luku- ja kirjoitustaidon tehtävät


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssia voi seurata reaaliajassa netissä tai katsoa tuntitallenteen nettilinkin avulla. Kurssin voi suorittaa myös täysin itsenäisesti Moodlessa.

Opettajan luentojen lisäksi on harjoitustehtäviä ja arvioitavia tehtäviä. Arvioitavat tehtävät ovat laajahkoja. Niitä on 5 - 7.


Arviointi:

Kurssiarvosanan (4 - 10) saa arvioitavien tehtävien perusteella. Kaikki arvioitavat tehtävät pitää palauttaa, jotta kurssiarvosanan voi antaa.

Tehtävien arvioinnissa vaihtelee sanallinen ja pistearviointi.


Oppimateriaali:

Haapala, Hellström, Kantola ym., Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus. Otava, 2016. (vain oppikirja, ei tehtäväkirjaa)


Lisätietoja:

Kurssilla tarvitaan Valkeakosken Tietotien aiukuislukion Moodle-tunnukset. Ne saa kurssi-ilmoittautumisen jälkeen.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin