Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Historia


Kurssin koodi: S09-HI6


Kurssin nimi ja laajuus: Kulttuurien kohtaaminen


Kurssin opettaja: Jyri Aarnitaival


Opettajan sähköposti: Jyri.Aarnitaival@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Ei käytössä


Nonstop: Suoritusperiodien kesto on n. 2.5 kk

Kurssin alkamisajankohta: 18.08.2009

Kurssin päättymisajankohta: 03.03.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 18.08.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2010


Osallistujat: 17/40


Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu Tampereen seudun seutuyhteistyön lukioiden oppilaille.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee kulttuurin peruskäsitteitä ja oppii ymmärtämään omasta kulttuuristaan poikkeavan
kulttuurin arvomaailmaa ja elämäntapaa
• ymmärtää henkisen kulttuurin, yhteiskuntarakenteen, talouselämän ja luonnonolosuhteiden
keskinäisen riippuvuuden
• tuntee tarkasteltavan kulttuurin historiallisen kehityksen sekä sen vuorovaikutuksen muiden
kulttuurien kanssa
• oppii analysoimaan kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja esimerkiksi taiteissa, uskonnossa
ja sosiaalisissa rakenteissa
• osaa ottaa huomioon kulttuuritaustojen erilaisuuden vuorovaikutustilanteissa


Sisältö:

Kulttuurit kohtaavat kurssilla tarkastellaan merkittäviä ulkoeurooppalaisia kulttuureja, jotka ovat olleet kosketuksissa länsimaisen kulttuurin kanssa. Kulttuureja tarkastellaan erityisesti kulttuurien kohtaamisen näkökulmasta.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin rakentuu itseopiskelusta, tehtävien suorittamisesta sekä aktiivisesta yhteydenpidosta opettajaan. Kurssin vaatima työmäärä vastaa normaalin lähiopetuskurssin vaatimaa työmäärää.


Arviointi:

Kurssiarvosanaan vaikuttavat harjoitustehtävien suoritustaso sekä koe.
Kurssi arvioidaan arvosanoilla 4-10.


Oppimateriaali:

Oppikirjana on Otavan kustantama Forum VI : Kulttuurien kohtaaminen.


Lisätietoja:

Kurssi on mahdollista suorittaa jossain viidestä mahdollisesta suoritusperiodista eli ( I) 31.8.2009- 12.11.2009 tai (II) 7.10.2008 -12.1.2010 tai (III) 23.11.2009-18.2.2010 tai (IV) 25.1.2010-12.4.2010 tai(IV) (3.3.2010-20.5.2010). Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan siinä periodissa, jolle on ilmoittautunut. Kurssikoe on välittömästi periodin päätyttyä. Kun ilmoittaudut opettajalle, ilmoita viestissäsi, missä periodissa aiot kurssin suorittaa. Saat opettajalta kurssiavaimen moodleen ja henkilökohtaisen suoritusaikataulun, jota pitää ehdottomasti noudattaa.
Suoritusperiodit vastaavat kahta aikuislukion jaksoa.

Kurssin loppukoe pidetään Sammon keskuslukion tiloissa Tampereella ellei toisin sovita.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin