Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: UO Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: S16-UO5


Kurssin nimi ja laajuus: UO5 Ortodoksinen Suomi


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 10.08.2016

Kurssin päättymisajankohta: 12.03.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 10.08.2016

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2017


Osallistujat: 1/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

50 €


Kohderyhmä:

Vanhan opetussuunnitelman (2003) mukaan opiskelevat lukiolaiset, jotka ovat suorittaneet ortodoksisen uskonnon lukiokursseja ja jotka haluavat suorittaa pakollisten kurssien lisäksi myös syventäviä kursseja.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija :

• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historian ja nykypäivän
• ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä
• hahmottaa uskonnon ilmenemisen taiteessa
• tuntee Suomessa elävää monikansallista ortodoksista kulttuuria
• osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa.


Sisältö:

Keskeiset sisällöt :

• suomalainen muinaisusko
• ortodoksit idän ja lännen välissä
• katolisuudesta luterilaisuuteen
• itsenäisen Suomen ortodoksinen kirkko
• maahanmuuttajien ortodoksinen perinne – ykseys ja erilaisuus
• uskonnollinen tilanne nykypäivän Suomessa


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Itsenäisesti suoritettava


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan itsenäisesti työskennellen opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Kurssin päätteeksi järjestetään kurssikoe.


Arviointi:

Kurssiarviointi tapahtuu itsenäisesti suoritettavien tehtävien ja kurssikokeen perusteella.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5, 33100

Paikkakunta: Tampere


Linkki: -


Oppimateriaali:

- Kärkkäinen: Kirkon historia. Ortodoksin käsikirja.
- Muu opettajan kanssa sovittava oheiskirjallisuus.


Lisätietoja:

-On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin