Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Englanti


Kurssin koodi: K17-ENA7


Kurssin nimi ja laajuus: ENA7 - Luonto ja kestävä kehitys


Kurssin opettaja: Ulla Rudanko


Opettajan sähköposti: ulla.rudanko@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: n. 6vk

Kurssin alkamisajankohta: 15.02.2017

Kurssin päättymisajankohta: 31.05.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 15.02.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2017


Osallistujat: 0/15


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä sekä laajentaa ja syventää aiemmilla kursseilla opiskeltuja rakenteita.


Sisältö:

Kursiilla opiskellaan ympäristöön, yhteiskuntaan, talouteen ja maatalouteen liittyvää kieliainesta. Kieliopista opiskellaan apuverbien erikoistapauksia, prepositio-ilmauksia ja verbi/subst./adj.i+prep.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutaan kokonaan verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä. Moodlessa on pakollisia sanasto- kielioppi ja kuuntelutehtäviä sekä kirjoitelma. Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena suoritettavan ENA7 kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan kurssi- ja kuuntelukokeiden perusteella asteikolla 4-10. Kurssikokeessa mitataan sanastoa, rakenteita ja tekstinymmärtämistä sekä omaa tuottamista kirjoitelman muodossa.


Oppimateriaali:

Open Road 7 (Otava)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin