Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Matematiikka


Kurssin koodi: K17-MAA8


Kurssin nimi ja laajuus: MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot (vanha ops)


Kurssin opettaja: Marjo Paunonen


Opettajan sähköposti: marjo.paunonen@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 21.02.2017

Kurssin päättymisajankohta: 25.04.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 14.02.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 10.03.2017


Osallistujat: 0/15


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssilla tarvitan pohjatietoja etenkin kurssista MAA7, joten tämä tulisi olla suoritettuna.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Opiskelija
• tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä
• tutkii juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla
• oppii yhdistetyn funktion derivoimisen
• tutkii aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita polynomi- ja rationaalifunktion derivaatan määrittämisessä ja sovellusongelmissa.


Sisältö:

• juurifunktiot ja -yhtälöt
• eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
• logaritmifunktiot ja -yhtälöt
• yhdistetyn funktion derivaatta
• käänteisfunktio
• juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutaan monimuoto-opetuksena. Kurssialusta on Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle, jossa on pakollisia tehtäviä. Lisäksi oppitunnit kerran viikossa tiistaisin klo 16.30-18.30. Oppitunneille voi osallistua Adobe Connect -neuvottelujärjestelmän kautta. Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena suoritettavan MAA8 kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan kurssikokeen sekä palautettujen tehtävien perusteella asteikolla 4-10.


Oppimateriaali:

Sanoma Pro: PITKÄ SIGMA 8: Juuri- ja logaritmifunktiot


Lisätietoja:

Opiskelija tarvitsee oppituntien seuraamiseen tietokoneen, jossa on nettiyhteys.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin