Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Matematiikka


Kurssin koodi: K17-MAA3 (uusi ops)


Kurssin nimi ja laajuus: MAA3, Geometria


Kurssin opettaja: Marjo Paunonen


Opettajan sähköposti: marjo.paunonen@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 23.02.2017

Kurssin päättymisajankohta: 27.04.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 14.02.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 10.03.2017


Osallistujat: 0/15


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssin suoritus helpottuu, jos aiemmat kurssit MAY1 ja MAA2 ovat jo suoritettu.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Opiskelija
* harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa
* harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita
* osaa ratkaista geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa
*osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.


Sisältö:

* kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
* sini- ja kosinilause
* ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria
* kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminenSuoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutaan monimuoto-opetuksena. Kurssialusta on Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle, jossa on pakollisia tehtäviä. Lisäksi oppitunnit kerran viikossa torstaisin klo 16.30-18.30. Oppitunneille voi osallistua Adobe Connect -neuvottelujärjestelmän kautta. Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena suoritettavan MAA3 kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan kurssikokeen sekä palautettujen tehtävien perusteella asteikolla 4-10.


Oppimateriaali:

Sanoma Pro: TEKIJÄ 3: Geometria


Lisätietoja:

Opiskelija tarvitsee oppituntien seuraamiseen tietokoneen, jossa on nettiyhteys.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin