Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ruotsi


Kurssin koodi: K17-RUB2


Kurssin nimi ja laajuus: RUB2 - Hyvinvointi ja ihmissuhteet


Kurssin opettaja: Pia Ahlberg


Opettajan sähköposti: pia.ahlberg@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 21.02.2017

Kurssin päättymisajankohta: 11.04.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 15.02.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 24.02.2017


Osallistujat: 0/15


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssilla harjoitellaan oman osaamisen arviointia ja tavoitteiden asettamista, syvennetään oppimisstrategioita, kehitetään tiedonhakutaitoja ja eri vuorovaikutustilanteissa tarvittavia viestintästrategioita. Harjoitellaan ääntämistä ja arkista viestintää, perussanastoa ja -rakenteita, matkailu- ja muissa asiointitilanteissa tarvittavaa viestintää, ihmisen kuvailua, ystävistä kertomista, hyvinvointiin liittyvistä asioista kertomista sekä tutustutaan Norjaan ja norjalaisuuteen.


Sisältö:

Kurssin aihepiirit: ystävyys ja ihmissuhteet, vaatteet ja kuluttaminen, ruoka, ihminen ja terveys, elämänhallinta ja hyvinvointi. Kurssilla opiskellaan kieliopista lukusanat, persoonapronominit, sivulauseita, adjektiivien vertailu ja käskymuoto.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutaan monimuoto-opetuksena. Kurssialusta on Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle, jossa on pakollisia tehtäviä. Lisäksi oppitunnit kerran viikossa tiistaisin klo 17.00-18.40. Oppitunneille voi osallistua Adobe Connect -neuvottelujärjestelmän kautta. Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena suoritettavan RUB2 kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan kurssikokeen sekä palautettujen pakollisten tehtävien perusteella asteikolla 4-10. Kurssikokeessa mitataan sanastoa, rakenteita, kuullun- ja tekstinymmärtämistä sekä omaa kirjallista tuottamista.


Oppimateriaali:

Fokus Kurs 2, Otava


Lisätietoja:

Opiskelija tarvitsee oppituntien seuraamiseen tietokoneen, jossa nettiyhteys. Suullisia tehtäviä varten opiskelija tarvitsee laitteen, jolla voi nauhoittaa omaa puhettaan ja liittää tallenne oppimisalustalle (esim. tietokone, jossa mikrofoni, tabletti tai älypuhelin).On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin