Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Historia


Kurssin koodi: S09-HI5


Kurssin nimi ja laajuus: Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan


Kurssin opettaja: Jyri Aarnitaival


Opettajan sähköposti: Jyri.Aarnitaival@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Ei käytössä


Nonstop: Suoritusperiodien kesto on n. 2.5 kk

Kurssin alkamisajankohta: 18.08.2009

Kurssin päättymisajankohta: 03.03.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 18.08.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2010


Osallistujat: 16/40


Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu Tampereen seudun seutuyhteistyön lukioiden oppilaille.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee maamme historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen
• tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen
• ymmärtää suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin
• oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä


Sisältö:

Esihistoria
• esihistoria ja tulkinnat suomalaisten ja saamelaisten alkuperästä
• asutus, elinehdot, uskonnot ja uskomukset sekä ulkoiset yhteydet

Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla
• Suomi idän ja lännen välimaastossa
• sääty-yhteiskunnan synty
• asutus, elinkeinot, uskonnolliset ja poliittiset muutokset

Uuden ajan uudet tuulet
• uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen

Suurvaltakausi
• suurvaltakauden vaikutukset Suomessa
• talous, väestö, koulutus

Vapauden ja hyödyn aika
• kulttuurillinen ja taloudellinen kehitys
• kustavilaiset uudistukset
• kansallisen tietoisuuden ensi askeleet


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi rakentuu itseopiskelusta, tehtävien tekemisestä ja aktiivisesta yhteydenpidosta opettajaan. Kurssin vaatima työmäärä vastaa normaalia lähiopetuksessa olevan kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssiarvosanaan vaikuttavat harjoitustehtävien suoritustaso sekä koe.
Kurssi arvioidaan arvosanoilla 4-10.


Oppimateriaali:

Oppikirjana on Otavan kustantama Forum V : Suomi esihistoriasta autonomian aikaan. Lisämateriaalina käytetään opetushallituksen tuottamaa etälukioaineistoa.


Lisätietoja:

Kurssi on mahdollista suorittaa jossain viidestä mahdollisesta suoritusperiodista eli ( I) 31.8.2009- 12.11.2009 tai (II) 7.10.2008 -12.1.2010 tai (III) 23.11.2009-18.2.2010 tai (IV) 25.1.2010-12.4.2010 tai(IV) (3.3.2010-20.5.2010). Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan siinä periodissa, jolle on ilmoittautunut. Kurssikoe on välittömästi periodin päätyttyä. Kun ilmoittaudut opettajalle, ilmoita viestissäsi, missä periodissa aiot kurssin suorittaa. Saat opettajalta kurssiavaimen moodleen ja henkilökohtaisen suoritusaikataulun, jota pitää ehdottomasti noudattaa.
Suoritusperiodit vastaavat kahta aikuislukion jaksoa.

Kurssin loppukoe pidetään Sammon keskuslukion tiloissa Tampereella ellei toisin sovita.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin