Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Maantiede


Kurssin koodi: K17-GE1_LOPS2016_KESÄ


Kurssin nimi ja laajuus: GE1, Maailma muutoksessa


Kurssin opettaja: Anja Moilanen


Opettajan sähköposti: anja.moilanen@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.06.2017

Kurssin päättymisajankohta: 31.08.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2017


Osallistujat: 1/35


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Sopii kaikille, ei vaadi edeltäviä opintoja


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on että opiskelija
• tunnistaa luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen
liittyviä riskialueita maapallolla
• ymmärtää, millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin
• osaa vertailla ja arvioida alueiden riskiherkkyyttä ja riskien vaikuttavuutta alueiden
luonnonvarojen ja kehittyneisyyden näkökulmasta
• tietää, millaisten ratkaisujen avulla riskejä voidaan hillitä


Sisältö:

Maantiede tieteenä, luonnon järjestelmiin liittyvät riskit, luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät riskit, ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset kehityskysymykset


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/course/category.php?id=2


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssiin kuuluu Moodlesta löytyvät tehtävät ja tehtävien lisäksi suoritat joko tentin tai pidät kurssin ajan oppimispäiväkirjaa. Yhden kurssin suoritus vie keskimäärin yhteensä n. 40 tuntia.


Arviointi:

Arvioinnissa otetaan huomioon sekä tehtävien arvosanat että tentin/oppimispäiväkirjan arvosana, joten kaikki osiot kannattaa suorittaa huolella. Kurssiarvosana on kaikkien osioiden arvosanojen keskiarvo


Oppimateriaali:

Sanomapron/WSOypron GEOS 1 Maailma muutoksessa (tekijöinä Cantell, Jutila, Lappalainen, Sorvali) HUOM! Uuden opsin kirjaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin