Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Biologia


Kurssin koodi: S17-BI3 vanha ops


Kurssin nimi ja laajuus: BI3, Ympäristöekologia


Kurssin opettaja: Anja Moilanen


Opettajan sähköposti: anja.moilanen@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: suoritusaika n. 2kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.09.2017

Kurssin päättymisajankohta: 20.12.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 30.11.2017


Osallistujat: 3/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssi sopii kaikille, erityisesti ympäristöasioista kiinnostuneille. Biologian 1 kurssi kannattaa olla suoritettuna, koska siellä opiskellaan ekologian perusteet.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutus luontoon ja perehtyä globaaleihin ympäristöongelmiin ja toimenpiteisiin, millä ongelmia voidaan vähentää


Sisältö:

Ekologinen tutkimus, biodiversiteetti, ympäristöongelmat (syyt, seuraukset ja ratkaisuja), Suomen ekosysteemit ja ihmisen toiminnan vaikutus niihin, kestävä kehitys


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi on kokonaan etäkurssi. Kurssiin kuuluu viisi tehtäväpakettia. Viides tehtäväosio on tutkielman teko, joten se vaatii muita enemmän aikaa.


Arviointi:

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kaikki tehtäväpaketit yhtä paljon. Erityisen hyvä tutkielma voi kohottaa numeroa.


Oppimateriaali:

Biologian 3 kurssin oppikirjat (BIOS, Koulun biologia tai Lukion biologia), lisätietoa pitää etsiä itse muista lähteistä tutkielmaan ja joihinkin tehtäviin esim. kirjallisuudesta tai netistä.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin