Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Biologia


Kurssin koodi: K18-BI3 vanha ops


Kurssin nimi ja laajuus: BI3, Ympäristöekologia


Kurssin opettaja: Anja Moilanen


Opettajan sähköposti: anja.moilanen@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: suoritusaika n. 2 kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.01.2018

Kurssin päättymisajankohta: 31.05.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2018


Osallistujat: 1/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssi sopii kaikille, erityisesti ympäristöasioista kiinnostuneille. Biologian vanhan opsin 1 tai uuden opsin 2 kurssi kannattaa olla suoritettuna, koska siellä opiskellaan ekologian perusteet.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutus luontoon ja perehtyä globaaleihin ympäristöongelmiin ja toimenpiteisiin, millä ongelmia voidaan vähentää


Sisältö:

Ekologinen tutkimus, biodiversiteetti, ympäristöongelmat (syyt, seuraukset ja ratkaisuja), Suomen ekosysteemit ja ihmisen toiminnan vaikutus niihin, kestävä kehitys


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi on kokonaan etäkurssi. Kurssiin kuuluu viisi tehtäväpakettia. Viides tehtäväosio on tutkielman teko, joten se vaatii muita enemmän aikaa.


Arviointi:

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kaikki tehtäväpaketit yhtä paljon. Erityisen hyvä tutkielma voi kohottaa numeroa.


Oppimateriaali:

Biologian VANHAN OPSIN 3. kurssin oppikirjat, ensisijaisesti BIOS3 (vaihtoehtoina Koulun biologia tai Lukion biologia), lisätietoa pitää etsiä itse muista lähteistä tutkielmaan ja joihinkin tehtäviin esim. kirjallisuudesta tai netistä.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin