Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Matematiikka


Kurssin koodi: K17-MAA4 (uusi ops)


Kurssin nimi ja laajuus: MAA4, Vektorit


Kurssin opettaja: Marjo Paunonen


Opettajan sähköposti: marjo.paunonen@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 20.04.2017

Kurssin päättymisajankohta: 09.06.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 17.04.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 02.05.2017


Osallistujat: 0/15


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssin suoritus helpottuu, jos aiemmat kurssit MAY1 ja MAA2 ovat jo suoritettu.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Oppilas
- ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin
- osaa tutkia kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla
- ymmärtää yhtälöryhmän ratkaisemisen periaatteen
- osaa tutkia kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla
- osaa käyttää teknisiä apuvälineitä vektoreiden tutkimisessa sekä suoriin ja tasoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.


Sisältö:

*vektoreiden perusominaisuudet
* vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla
* koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
* yhtälöryhmän ratkaiseminen
* suorat ja tasot avaruudessa
Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutaan monimuoto-opetuksena. Kurssialusta on Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle, jossa on pakollisia tehtäviä. Lisäksi oppitunnit kerran viikossa torstaisin klo 16.30-18.30. Oppitunneille voi osallistua Adobe Connect -neuvottelujärjestelmän kautta. Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena suoritettavan MAA4 kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan kurssikokeen sekä palautettujen tehtävien perusteella asteikolla 4-10.


Lähitapaamisten ajankohdat: Torstaisin 20.4.- 1.6. klo 16.30-18.30.


Oppimateriaali:

Sanoma Pro: TEKIJÄ 4: Vektorit


Lisätietoja:

Opiskelija tarvitsee oppituntien seuraamiseen tietokoneen, jossa on nettiyhteys.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin