Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Matematiikka


Kurssin koodi: K17-MAB2 (UUSI OPS)


Kurssin nimi ja laajuus: MAB2 lausekkeet ja yhtälöt


Kurssin opettaja: Marjo Paunonen


Opettajan sähköposti: marjo.paunonen@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 18.04.2017

Kurssin päättymisajankohta: 09.06.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 17.04.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 02.05.2017


Osallistujat: 0/15


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssilla tarvitan tietoja kursseista MAY1, joten tämä tulisi olla suoritettuna.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Opiskelija
- harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä
- ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet
- vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä
-osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.


Sisältö:

- suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus
- ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
- yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen
- ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
- toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminenSuoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutaan monimuoto-opetuksena. Kurssialusta on Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle, jossa on pakollisia tehtäviä. Lisäksi oppitunnit kerran viikossa tiistaisin klo 18.50-20.30. Oppitunneille voi osallistua Adobe Connect -neuvottelujärjestelmän kautta. Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena suoritettavan MAB2 kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan kurssikokeen sekä palautettujen tehtävien perusteella asteikolla 4-10.


Oppimateriaali:

Sanoma Pro: TEKIJÄ: Lyhyt matematiikka 2, Lausekkeet ja yhtälöt


Lisätietoja:

Opiskelija tarvitsee oppituntien seuraamiseen tietokoneen, jossa on nettiyhteys.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin