Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Englanti


Kurssin koodi: K17-ENA2KESÄ uusi ops


Kurssin nimi ja laajuus: ENA2: Ihminen verkostoissa


Kurssin opettaja: Ulla Rudanko


Opettajan sähköposti: ulla.rudanko@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 05.06.2017

Kurssin päättymisajankohta: 31.08.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 02.05.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2017


Osallistujat: 2/10


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

10v


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion 1. vuoden opiskelijat


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteina on vahvistaa ja laajentaa rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä kehittää kirjoittamistaitoa.


Sisältö:

Kurssin aihepiirejä ovat hyvinvointi, aktiivinen elämä, uudet näkymät ja jokapäiväisen elämän hallinta. Kieliopista käsitellään muodollinen subjekti, persoona-, possessiivi- ja refleksiivipronominit, passiivi, sanajärjestys sekä ajan ja paikan prepositiot.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena suoritettavan ENA2 kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10 kurssikokeen ja Moodletyöskentelyn perusteella.


Oppimateriaali:

Insights 2 (Otava)


Lisätietoja:

Opettaja ei arvioi suorituksia ajalla 4.6- 20.8.2017.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin