Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Äidinkieli ja kirjallisuus


Kurssin koodi: K17-ÄI2 kesä


Kurssin nimi ja laajuus: Kieli, kulttuuri ja identiteetti


Kurssin opettaja: Riikka Vihonen


Opettajan sähköposti: riikka.vihonen@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.06.2017

Kurssin päättymisajankohta: 31.08.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 28.04.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2017


Osallistujat: 0/15


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssi sopii lukion 1. vuoden opintoihin. Noudatetaan uutta, v. 2016 voimaan tuullutta opetussuunnitellmaa.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena on
- ymmärtää kielen, kulttuurin ja maailman välisiä yhteyksiä sekä vaikutuksia identieettiimme
- oppia havainnoimaan kielen olemusta ja rakennetta
- syventää kirjoitustaitoa


Sisältö:

Kielitietous (mm. kielen tehtävät, kielisukulaisuus), kielen rakenteet (mm. sanaluokat, lause ja virke), kielenhuolto (erit. yleiskieli, tyyli, välimerkit, verbien ja pronominien käyttö), kirjoittamisprosessi, informatiivinen tiedon välitys, luku- ja kirjoitustaidon tehtävät


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin voi suorittaa täysin itsenäisesti Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodlessa.

Kurssilla tehdään itsenäisiä tehtäviä, pakollisia tehtäviä sekä arvioitavia tehtäviä. Arvioitavat tehtävät ovat laajahkoja. Niitä on 5 - 7.


Arviointi:

Kurssiarvosanan (4 - 10) saa arvioitavien tehtävien perusteella. Kaikki pakolliset ja arvioitavat tehtävät pitää palauttaa, jotta kurssiarvosanan voi antaa.

Tehtävien arvioinnissa vaihtelee sanallinen ja pistearviointi.


Oppimateriaali:

Haapala, Hellström, Kantola ym., Särmä - suomen kieli ja kirjallisuus. Otava, 2016. (vain oppikirja, ei tehtäväkirjaa)


Lisätietoja:

Kurssilla tarvitaan Valkeakosken Tietotien aiukuislukion Moodle-tunnukset. Ne saa kurssi-ilmoittautumisen jälkeen.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin