Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: S17-UO2


Kurssin nimi ja laajuus: UO2 Ortodoksisuus maailmassa (uusi ops)


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 29.08.2017

Kurssin päättymisajankohta: 29.10.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 07.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2017


Osallistujat: 10/30


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuvat lukiolaiset. Uuden opetussuunnitelman (2015) mukaan etenevät.

HUOM. Vanhan opetussuunnitelman (2003) mukaan opiskelevien (joilla tekemättä UO2 -kurssi) tulee olla mitä pikimmiten yhteydessä suoraan uskonnonopettajaan (sähköpostitse) ja sovittava UO2 -kurssin suorittamisesta opettajan ohjeistuksen mukaan.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- tietää ortodoksisen kirkon apostolisen perinteen
- tunnistaa kirkon opettajien merkityksen kirkon perinteessä
- tuntee ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset ja eettisen ajattelun perustan
- osaa tarkastella ortodoksisen kirkon merkitystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
- perehtyy ortodoksisuuden ja sen käytänteiden erityispiirteisiin
- tuntee askeesin ja luostarilaitoksen syntyyn vaikuttaneet historialliset tekijät
- tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja idän kirkon eri suuntauksia
- ymmärtää ortodoksisen kirkon hallintorakenteen kehittymistä ja nykyistä toimintaa
- perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin
- tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:

- kristillisen kirkon laajeneminen
- patriarkaatit ja paikalliskirkot
- orientaaliset kirkot
- askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskunnallinen merkitys
- ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja kirkon suurien opettajien kautta
- ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus
- ortodoksinen tapakulttuuri
- Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maailma
- Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt
- ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina. Kurssi sisältää itsenäistä työskentelyä (moodle-alustalla) ja opetusryhmän yhteisiä kokoontumisia.

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista kontaktiopetuskerroille, viikkotehtävien tekemistä huolella ja niiden palauttamista. Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe opetettavasta aihealueesta.


Arviointi:

Arviointi tapahtuu ensisijaisesti kurssikokeen perusteella, mutta myös jatkuvana arviointina: mm. palautettujen viikkotehtävien vastausten laatu ja tehtävien suorittaminen ajallaan sekä opiskelijan osoittama osaaminen kontaktiopetuskerroilla.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen Klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: 33100 TampereOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin