Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: K18-UO1


Kurssin nimi ja laajuus: UO1 Uskonto ilmiönä - ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam (uusi ops)


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 16.01.2018

Kurssin päättymisajankohta: 18.03.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 07.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 16.01.2018


Osallistujat: 9/30


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuvat lukiolaiset. Uuden opetussuunnitelman (2015) mukaan etenevät.

HUOM. Vanhan opetussuunnitelman (2003) mukaan opiskelevien (joilla tekemättä UO1 -kurssi) tulee olla heti syksyn alussa yhteydessä suoraan uskonnonopettajaan ja sovittava UO1 -kurssin suorittamisesta opettajan ohjeistuksen mukaan.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta
- tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen
- ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäiset suhteet historiassa ja nykypäivänä
- tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piirteet, niiden kulttuuriperintöä ja vaikutusta erityisesti idän kristillisyyteen ja yhteiskuntaan
- tietää kristinuskon synnyn ja kehittymisen keskeiset vaiheet
- ymmärtää kristillisen kirkon jakaantumiseen ja vapaiden suuntien syntyyn vaikuttaneet syyt sekä tunnistaa niiden tunnuspiirteitä
- osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista asioista uskontojen näkökulmasta
- tunnistaa eri katsomusten merkityksen yksilön tämän päivän arjessa ja työelämässä


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:

- uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
- nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
- Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet
- pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
- Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa
- apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan
- ensimmäiset kristilliset synodit
- kristillisen kirkon jakaantuminen
- katolinen kirkko ja protestantismin synty
- Luther ja Pohjoismaat
- vapaat kristilliset suunnat
- uskonnottomuus


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina. Kurssi sisältää itsenäistä työskentelyä (moodle-alustalla) ja opetusryhmän yhteisiä kokoontumisia.

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista kontaktiopetuskerroille, viikkotehtävien tekemistä huolella ja niiden palauttamista. Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe opetettavasta aihealueesta.


Arviointi:

Arviointi tapahtuu ensisijaisesti kurssikokeen perusteella, mutta myös jatkuvana arviointina: mm. palautettujen viikkotehtävien vastausten laatu ja tehtävien suorittaminen ajallaan sekä opiskelijan osoittama osaaminen kontaktiopetuskerroilla.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: 33100 TAMPEREOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin