Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: S17-UO3


Kurssin nimi ja laajuus: UO3 Raamattutieto (vanha ops)


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 24.10.2017

Kurssin päättymisajankohta: 10.12.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 07.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 25.10.2017


Osallistujat: 10/30


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuvat lukiolaiset. Vanhan opetussuunnitelman (2003) mukaan etenevät.

Suositeltavaa on, että opiskelija olisi suorittanut edeltävinä opintoina UO1 Ortodoksinen maailma ja UO2 Uskonoppi ja etiikka -kurssit.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian

- hahmottaa jumalakuvan kehityksen historian kulussa ja Raamatun sisällä sekä messiasodotuksen syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa

- tuntee Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä

- ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän päivän kristinuskolle ja erityisesti ortodoksiselle kirkolle sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutumisessa

- osaa omatoimisen Raamatun käytön


Sisältö:

Keskeisiä sisältöjä ovat:

- Jumala ja ihminen Pentateukissa
- Viisauskirjallisuus
- Profeetat ja messiasodotus
- Evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet
- Jeesuksen henkilö
- Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensi vaiheissa
- Paavali ja hänen kirjeensä


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina. Kurssi sisältää itsenäistä työskentelyä (moodle-alustalla) ja opetusryhmän yhteisiä kokoontumisia.

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista kontaktiopetuskerroille, viikkotehtävien tekemistä huolella ja niiden palauttamista. Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe opetettavasta aihealueesta.


Arviointi:

Arviointi tapahtuu ensisijaisesti kurssikokeen perusteella, mutta myös jatkuvana arviointina: palautettujen viikkotehtävien vastausten laatu ja tehtävien suorittaminen ajallaan sekä opiskelijan osoittama osaaminen kontaktiopetuskerroilla.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: 33100 TAMPERE


Oppimateriaali:

Oppikirjana käytetään seuraavaa teosta:

Viktor Railas: Ortodoksinen raamattutieto. Jyväskylä 2007.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin