Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: S17-UO2A


Kurssin nimi ja laajuus: UO2 Uskonoppi ja etiikka (vanha ops)


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 29.08.2017

Kurssin päättymisajankohta: 29.10.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 07.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 30.08.2017


Osallistujat: 3/30


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuvat lukiolaiset. Vanhan opetussuunnitelman (2003) mukaan etenevät.

Kurssista kiinnostuneiden tulee ottaa yhteyttä kurssia järjestävään opettajaan heti syyslukukauden alussa.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet
- hahmottaa eri kirkkojen opillisia eroja ja eriävään kehitykseen johtaneita syitä
- tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta kirkko voi muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin
- ymmärtää, että eri maiden ortodoksiset kirkot voivat päätyä erilaisiin eettisiin tulkintoihin


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:

- ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite
- Pyhä Kolminaisuus
- Jumalansynnyttäjä
- pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen
- ortodoksinen ihmiskuva
- yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle, http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan itsenäisesti.

Kurssista kiinnostuneiden tulee ottaa yhteyttä kurssia järjestävään opettajaan. Opiskelija saa opettajalta kurssitehtävät, jotka hän suorittaa tiettyyn ajankohtaan mennessä. Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe opetettavasta aihealueesta.


Arviointi:

Kurssiarviointi tapahtuu palautettujen kurssitehtävien ja kurssikokeen perusteella.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: 33100 TampereOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin