Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: K18-UO1A


Kurssin nimi ja laajuus: UO1 Ortodoksinen maailma (vanha ops)


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 16.01.2018

Kurssin päättymisajankohta: 18.03.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 07.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 14.01.2018


Osallistujat: 4/30


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuvat lukiolaiset. Vanhan opetussuunnitelman (2003) mukaan etenevät.

Kurssista kiinnostuneiden opiskelijoiden tulee ilmoittautua kurssille ja ottaa yhteyttä kurssia järjestävään opettajaan sähköpostitse heti syyslukukauden alussa.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee kirkon synnyn ja kehityksen sekä kirkon nykyisyyttä muovanneet tekijät
• ymmärtää oman kirkkonsa muotoutumisen historian kulussa
• tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja sekä niiden historiallista ja kulttuurista merkitystä
• näkee oman uskonnollisen perinteensä osana historiallista ketjua.


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:

• varhaiskirkko
• Bysantin aika – oppi ja hallinto määräytyvät
• idän ja lännen kirkon ero
• Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot
• orientaaliset kirkot
• lännen kirkot


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan itsenäisesti.

Kurssista kiinnostuneiden tulee ottaa yhteyttä kurssia järjestävään opettajaan. Opiskelija saa opettajalta kurssitehtävät, jotka hän suorittaa tiettyyn ajankohtaan mennessä. Kurssin päätteeksi on kirjallinen koe.


Arviointi:

Kurssiarviointi tapahtuu palautettujen kurssitehtävien sekä kurssikokeen perusteella.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: 33100 TAMPERE


Oppimateriaali:

Kärkkäinen: Kirkon historia. Ortodoksin käsikirja.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin