Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Englanti


Kurssin koodi: S17-ENA7 (vanha OPS)


Kurssin nimi ja laajuus: ENA7 - Luonto ja kestävä kehitys


Kurssin opettaja: Ulla Rudanko


Opettajan sähköposti: ulla.rudanko@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 25.10.2017

Kurssin päättymisajankohta: 29.11.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 21.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 20.10.2017


Osallistujat: 2/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä sekä laajentaa ja syventää aiemmilla kursseilla opiskeltuja rakenteita.


Sisältö:

Kursiilla opiskellaan ympäristöön, yhteiskuntaan, talouteen ja maatalouteen liittyvää kieliainesta. Kieliopista opiskellaan apuverbien erikoistapauksia, prepositio-ilmauksia ja verbi/subst./adj.i+prep.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutaan monimuoto-opetuksena. Kurssialusta on Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle, jossa on pakollisia tehtäviä. Lisäksi oppitunnit kerran viikossa keskiviikkoisn (6 kertaa) klo 17.00-18.40. Oppitunneille osallistutaan Adobe Connect -neuvottelujärjestelmän kautta. Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena suoritettavan ENA7- kurssin työmäärää.

Opiskelija tarvitsee oppituntien seuraamiseen tietokoneen, jossa nettiyhteys sekä head setin (kuulokkeet+mikrofoni).


Arviointi:

KUrssi arvioidaan kurssi- ja kuuntelukokeiden perusteella asteikolla 4-10. Kurssikokeessa mitataan sanastoa, rakenteita ja tekstinymmärtämistä sekä omaa tuottamista kirjoitelman muodossa.


Oppimateriaali:

Open Road 7 (Otava)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin