Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Islam


Kurssin koodi: S17-zUI1/UI1


Kurssin nimi ja laajuus: Uskonto ilmiönä - Islam, yhteiskunta ja kulttuuri


Kurssin opettaja: Ville Salonen


Opettajan sähköposti: ville.pe.salonen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen lyseon lukio


Kurssin alkamisajankohta: 02.10.2017

Kurssin päättymisajankohta: 28.11.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 25.08.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 27.09.2017


Osallistujat: 37/39


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kohderyhmä:

Lukion Islamin-uskonnon opiskelijat.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee Islamin ja muiden uskontojen synnyn, kehityksen, leviämisen sekä Islamin nykyaikana. Hän myös ymmärtää islamin opin perusteet sekä tuntee islamin pääsuunnat sekä niiden historiallista ja kulttuurista vaikutusta. Opiskelija tuntee, miten islam vaikuttaa eri puolilla maailmaa ja osaa analysoida sekä jäsentää uskontoa laajemmin ilmiönä.


Sisältö:

Kurssin aikana tarkastellaan uskontoa ilmiönä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Kurssiin liittyy Islamin, ja muiden uskontojen opillisten rakenteiden analyysiä uskonnollisen dialogin näkökulmasta.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Verkko-opetuksen välineenä kurssilla käytetään Tampereen kaupungin Moodle verkkokurssipohjaa. Opiskelijan on kurssille osallistuakseen hankittava Tampereen kaupungin Moodle-tunnukset.


Arviointi:

Arvioinnin perusteena käytetään annettujen tehtävien suorittamista. Kurssin aikana opiskelijat suorittavat Mooodlessa ohjeiden mukaisia kirjallisia tehtäviä, jotka muodostavan arvioinnin pohjan. Kurssilla on numeroarviointi.


Oppimateriaali:

Opiskelijoilla on oltava Tampereen kaupungin Moodle-tunnukset.


Lisätietoja:

Kurssin vastuuopettajan toimii Tampereen lyseon lukion opettaja Ville Salonen. (ville.pe.salonen@tampere.fi)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin