Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto


Kurssin koodi: S17-Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto


Kurssin nimi ja laajuus: Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto


Kurssin opettaja: Heidi Siutla, Maarit Marttila


Opettajan sähköposti: heidi.siutla@tampere.fi, maarit.marttila@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tredu, Hepolamminkadun toimipiste


Nonstop: Suoritusaika 2kk

Kurssin alkamisajankohta: 23.10.2017

Kurssin päättymisajankohta: 31.05.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 23.10.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2018


Osallistujat: 1/1000


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

2 osp


Kurssin tyyppi: Pakollinen (AM)


Tavoitteet:

Opiskelija
 osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman
ja toimia sen mukaisesti
 osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään
 osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden
haittavaikutukset
 osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen
hyvinvoinnille
 osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia
 osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä
 osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa
sekä hakea apua.


Sisältö:

Hyvinvointisuunnitelma, opiskelu-, toiminta- ja työkyky, ergonomia, ravinto, liikunta, uni ja lepo, päihteet, mielenterveys ja ihmissuhteet, seksuaaliterveys, tapaturmat


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle (moodle.tampere.fi)


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Laajuus 2 osp. Kurssin suorittamiseen kuuluvat tehtävät tehdään moodleen.


Arviointi:

Kurssista arvosana (T1, H2, K3). Arvosana muodostuu kurssiin kuuluvista tehtävistä. Arviointi vaihtelee tehtävittäin.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin