Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Englanti


Kurssin koodi: K18-ENA4


Kurssin nimi ja laajuus: ENA4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma


Kurssin opettaja: Ulla Rudanko


Opettajan sähköposti: ulla.rudanko@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: n. 8 vk

Kurssin alkamisajankohta: 09.01.2018

Kurssin päättymisajankohta: 31.05.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 10.04.2018


Osallistujat: 0/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

10v


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteina on vahvistaa ja laajentaa sanaston ja rakenteiden hallintaa.


Sisältö:

Kurssilla tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin, pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.
Kieliopista käsitelläään vaillinaiset apuverbit, indefiniittipronominit, relatiivipronominit ja kansallisuussanat.
Moodlessa pakollisia tehtäviä, mm. kirjoitelma ja kuuntelu- ja tiedonhakutehtäviä.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi vastaa lähiopetuksena suoritettavan ENA4-kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan numeroin 4-10 kuuntelu- ja kurssikokeen sekä Moodle-työskenteöyn perusteella.


Oppimateriaali:

Insights 4 (Otava)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin