Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Englanti


Kurssin koodi: K18-ENA2V


Kurssin nimi ja laajuus: ENA2: Ihminen verkostoissa


Kurssin opettaja: Ulla Rudanko


Opettajan sähköposti: ulla.rudanko@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: n. 8 vk

Kurssin alkamisajankohta: 09.01.2018

Kurssin päättymisajankohta: 31.05.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 10.04.2018


Osallistujat: 0/10


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

10v


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion 1. vuoden opiskelijat


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteina on vahvistaa ja laajentaa rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä kehittää kirjoittamistaitoa.


Sisältö:

Kurssin aihepiirejä ovat hyvinvointi, aktiivinen elämä, uudet näkymät ja jokapäiväisen elämän hallinta. Kieliopista käsitellään muodollinen subjekti, persoona-, possessiivi- ja refleksiivipronominit, passiivi, sanajärjestys sekä ajan ja paikan prepositiot.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutaan monimuoto-opetuksena. Kurssialusta on Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle, jossa on pakollisia tehtäviä. KUrssin työmäärä vastaa lähiopetuksena opiskeltavan ENA2 -kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10 kurssikokeen ja Moodletyöskentelyn perusteella.


Oppimateriaali:

Insights 2 (Otava)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin