Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ruotsi


Kurssin koodi: K18-RUB7


Kurssin nimi ja laajuus: RUB7 - Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen


Kurssin opettaja: Pia Ahlberg


Opettajan sähköposti: pia.ahlberg@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: Suoritusaika n. 8 viikkoa

Kurssin alkamisajankohta: 08.01.2018

Kurssin päättymisajankohta: 25.05.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 13.12.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 12.01.2018


Osallistujat: 0/15


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Suositellaan tehtäväksi, kun lukion pakolliset kurssit RUB1-RUB5 on suoritettu.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ja käyttää yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vaikuttamiseen, jatko-opintoihin sekä työelämään liittyvää kieltä. Lisäksi tavoitteena on laajentaa ja syventää aiemmilla kursseilla opiskeltuja rakenteita.


Sisältö:

Kurssin aihepiirejä ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja päätöksentekoon osallistuminen, kansainvälinen vaikuttaminen, jatko-opinnot ja työelämä. Kielioppia kerrataan monipuolisesti.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutaan kokonaan verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä. Moodlessa on pakollisia sanasto-, kielioppi- ja kuuntelutehtäviä sekä kirjoitelma. Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena suoritettavan RUB7 kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan kurssi- ja kuuntelukokeiden sekä palautettujen tehtävien perusteella asteikolla 4-10. Kurssikokeessa mitataan sanastoa, rakenteita ja tekstinymmärtämistä sekä omaa tuottamista kirjoitelman muodossa.


Oppimateriaali:

Galleri 7 (Otava)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin