Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Yhteiskuntaoppi


Kurssin koodi: S09-YH2


Kurssin nimi ja laajuus: Taloustieto. Laajuus 1 ov.


Kurssin opettaja: Tuomo Härkönen


Opettajan sähköposti: tuomo.harkonen@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Ei käytössä


Nonstop: Suoritusaika max. 2,5 kk.

Kurssin alkamisajankohta: 17.08.2009

Kurssin päättymisajankohta: 19.04.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 17.08.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 19.04.2010


Osallistujat: 40/40


Kohderyhmä:

Lukion yhteiskuntaopin opiskelijat ja yo-kirjoitusten yhteiskuntaopin kokeeseen valmistautujat.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssi tutustuttaa talouselämän toimintaperiaatteisiin ja peruskäsitteisiin. Kurssilla käsitellään yo-kirjoitusten taloustiedon tehtävien vastaamiseen vaadittavia asioita.


Sisältö:

Kurssilla tutustutaan talouselämän peruskäsitteisiin ja talouden osatekijöihin sekä kulutuksen, tuotannon, markkinoiden, pankkisektorin ja julkisen talouden toimintaperiaatteisiin ja vaikutuksiin talouselämän kiertokulkuun ja suhdanteisiin.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi perustuu lähes täysin opiskelijan omaan työhön, itseopiskeluun ja aktiivisuuteen. Kurssi sisältää pakolliset tehtävät, joiden suorituksesta opettaja antaa palautetta ja ohjausta.
Kurssi toteutetaan niin sanottuna non-stop -kurssina. Kurssille voi ilmoittautua lukuvuoden aikana annettuina aikoina, mutta kurssi on suoritettava 2,5 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta.
Kurssin koepäivät ovat Tampereen aikuislukion jaksojen koepäivinä (ilmoitettu kurssisivuilla). Abiturienttien on hyvä huomata, että saadakseen kurssin päästötodistukseensa, on kurssikoe tehtävä viimeistään huhtikuun puolivälissä.


Arviointi:

Arviointi perustuu kurssikokeeseen ja tehtävien ja \"nettikeskustelun\" suorittamiseen.


Lähitapaamisten ajankohdat: Ei lähitapaamisia


Oppimateriaali:

Oppikirja: Hänninen et al., Forum. Taloustieto. Otava.
(tai vastaava oppikirja).
Lisäksi opettajan antama materiaali Moodlessa.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin